Mobile Competence Development for Nomads
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Christian Hardless

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Urban Nuldén

Göteborgs universitet

Proceedings of HICSS-34

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13