Mobile Competence Development for Nomads
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Christian Hardless

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Urban Nuldén

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10