Web based platforms in co-located practice: The use of a wiki as support for learning and instruction
Paper i proceeding, 2007

Författare

Gustav Lymer

Göteborgs universitet

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Barry Brown

Mattias Rost

Lars Erik Holmquist

In C. Chinn, G. Erkenns & S. Puntambekar (Eds.), Computer Support for Collaborative Learning: Of Mice, Minds, and Society. Mawah, NJ: Lawrence Erlbaum

476-485

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Pedagogik

Mer information

Skapat

2017-10-10