Coordinating police work with mobile information technology
Paper i proceeding, 2005

Författare

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Urban Nuldén

Göteborgs universitet

IRIS 28

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10