Techniques for Synchronizing Distributed Participants in a Net-Scenario
Paper i proceeding, 2002

Författare

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Farshad Taghizadeh

International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10