Walking & Talking - Sharing best practice
Paper i proceeding, 2002

Författare

Johan Lundin

Göteborgs universitet

maria magnusson

IEEE International Workshop on Mobile and Wireless Technologies in Education

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10