MobiLearn: Competence Development for Nomads
Paper i proceeding, 2001

Författare

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Urban Nuldén

Lars M. Persson

2001 conference on human factors in computing systems (CHI)

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10