Mandatory Participation in Asynchronous Learning Networks
Paper i proceeding, 2001

Författare

Christian Hardless

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Urban Nuldén

HICSS-34

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10