MobiLearn - Education for Mobile People
Paper i proceeding, 2000

Författare

Christian Hardless

Johan Lundin

Göteborgs universitet

Anders Lööf

Louice Nilsson

Urban Nuldén

IRIS 23

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

SAMHÄLLSVETENSKAP

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Skapat

2017-10-10