Realization of a four-electrode liquid crystal device with full in-plane director rotation
Paper i proceeding, 2007

Författare

C Desimpel

J Beeckman

Kristiaan Neyts

D Van Thouhout

Koen D'Havé

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Per Rudquist

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

IEEE Transactions on Electron Devices

Vol. 4 6 1295-

Ämneskategorier

Annan teknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08