On Quaternionic Shimura Surfaces
Doktorsavhandling, 2002

Shimura surface

Kodaira classification

Clifford algebra

quaternion order

hermitian form

Författare

Håkan Granath

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

91-7291-165-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1847

Mer information

Skapat

2017-10-06