Arbete och Hälsa
Rapport, 2005

En ergonomisk och teknisk utvärdering genomfördes av en förändring av produktionssystemet i ett elektronikföretag som innebar en ökad automatisering. Själva förändringsprocessen utvärderades också. Automatiseringen av den manuella monteringen och transporten minskade exponeringstiden för manuell montering på systemnivå samt ökade produktiviteten. För den kvarstående manuella monteringen ökade dock repetitiviteten och ensidigheten. Montörerna upplevde också att den psykiska arbetsbelastningen var större i det nya systemet jämfört med det gamla. De ansåg också att de manuella monteringsstationerna som helhet var dåliga arbetsuppgifter. I den studerade förändringsprocessen var bristen på kontinuitet i arbetsledning ett av avdelningens huvudproblem. Arbetsledaren fick också sätta sin prägel på hur produktionsmålen skulle uppfyllas och hur arbetsförhållandena skulle utformas. Därigenom blev det arbetsledaren och inte den handlingsplan med arbetsrotation som en arbetsorganisationsgrupp utformade som avgjorde hur arbetsorganisationen utformades.

productivity

automation

ergonomics

change process

mental workload

manual assembly

Författare

Steve Kihlberg

Helena Franzon

Jan Fröberg

Göran M Hägg

Jan Johansson Hanse

Anders Kjellberg

Svend Erik Mathiassen

Per Medbo

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Patrick Neumann

Jørgen Winkel

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Annan maskinteknik

ISBN

91-7045-734-4

Mer information

Skapat

2017-10-07