Genetisk epidemiologi
Kapitel i bok, 2007

Författare

Dag Thelle

Göteborgs universitet

Staffan Nilsson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematisk statistik

Thore Egeland

Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder

463-498
8205335052 (ISBN)

Ämneskategorier

Dermatologi och venereologi

Medicinsk genetik

ISBN

8205335052

Mer information

Skapat

2017-10-07