Comparison of stem volume retrieval accuracy in boreal forest using multi-temporal ERS coherence images
Paper i proceeding, 2004

remote sensing

forest

radar

Författare

M. Santoro

Jan Askne

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

Leif Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys

C. Schmullius

ERS/Envisat Symposium, Salzburg, 6-10 September 2004, ESA

Vol. SP-572

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07