Fasader i Göteborg : hus från industrialismens genombrott till sekelskiftet
Bok, 1996

göteborgsarkitektur

arkitektur

fasader

Göteborg

Författare

Gunilla Linde Bjur

Institutionen för byggnadskonst

Viveca Lärn

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

ISBN

91-7964-195-4

Mer information

Skapat

2017-10-07