Efter tre terminer... : arkitektstudenter om framtiden
Samlingsverk (redaktörskap), 1997

arkitektur

arkitektutbildning

Redaktör

Gunilla Linde Bjur

Institutionen för arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik