Determination of tropospheric parameters within the new IVS Pilot Project
Paper i proceeding, 2005

CONT02

collocated sites

tropospheric path delays

VLBI

Författare

H. Schuh

J. Boehm

G. Engelhardt

D. MacMillan

R. Lanotte

P. Tomasi

M. Negusini

I. Vereshchagina

V. Gubanov

Rüdiger Haas

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik

International Association of Geodesy Symposia

0939-9585 (ISSN)

Vol. 128 125-130

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08