GIS-based support system for decision making of local forest control –illustrated examples from Orissa, India
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2002

Författare

Madelene Ostwald

Göteborgs universitet

Environmental management

Vol. 30 35-45

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10