On the steady states of the spherically symmetric Einstein-Vlasov system
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Håkan Andreasson

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Class. Quantum Grav. 24, 1809-1832 (2007)

Vol. 24 1809-1832

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Annan matematik

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06