Existence of CMC and constant areal time foliations in T^2 symmetric spacetimes with Vlasov matter
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Håkan Andreasson

Göteborgs universitet

Chalmers, Institutionen för matematik

Comm. Partial Differential Equations

Vol. 29 237-262

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-06