Shear and torsion in hollow core slabs
Paper i proceeding, 2005

Författare

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Helén Broo

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Björn Engström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Matti Pajari

Keep concrete attractive

Vol. 1 594-599
963420838X (ISBN)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

963420838X

Mer information

Skapat

2017-10-08