Nanoteknik. Historik, drivkrafter, tender, möjligheter och problem
Kapitel i bok, 2007

Författare

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Att forma vår framtid. Bioteknikens möjligheter och problem.

27-43
978-91-89116-90-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Övrig annan humaniora

Övrig annan samhällsvetenskap

ISBN

978-91-89116-90-0

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12