Near Wall Studies of Pulp Suspension Flow
Licentiatavhandling, 2007

Velocity Profile

Pulp

Ultrasound Velocity Profiling

Particle Image Velocimetry

Flow behaviour

Concentration profile

Wall layer

10:an, Forskarhus 1, Kemi Chalmers

Författare

Helena Fock

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk apparatteknik

Ämneskategorier

Pappers-, massa- och fiberteknik

Övrig annan teknik

Kemiska processer

Kemiteknik

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola

10:an, Forskarhus 1, Kemi Chalmers

Mer information

Skapat

2017-10-08