Women, Body, Illness: Space and Identity in the Everyday Lives of Women with Chronic Illness. Pamela Moss and Isabel Dyck
Artikel i övriga tidskrifter, 2004

Författare

Michael Landzelius

Göteborgs universitet

Geografiska Annaler, Series B: Human Geography

0435-3684 (ISSN)

Vol. 86 4 337-339

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10