Space Odysseys: Spatiality and Social Relations in the 21st Century. Bærenholdt, Jørgen Ole, and Simonsen, Kirsten (eds)
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Michael Landzelius

Göteborgs universitet

Geografiska Annaler, Series B: Human Geography

0435-3684 (ISSN)

Vol. 89 1 91-94

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10