Historiska perspektiv på tekniköverföring, 1800-2000
Samlingsverk (redaktörskap), 2006

Redaktör

Tomas Nilson

Göteborgs universitet

Per-Olof Grönberg

Ämneskategorier

Teknikhistoria

Historia

ISBN

1400-8939

Mer information

Skapat

2017-10-10