Fatigue Loads on Offshore Wind Turbines due to Weakly Non-Linear Waves
Paper i proceeding, 2005

Fatigue

Wind Energy Converter

Non-linear Waves

Wave Load

Författare

Jenny Trumars

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik

Niels Jacob Tarp-Johansen

Thomas Krogh

24th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06