Radiative lifetimes of metastable states of negative ions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Pontus Andersson

Göteborgs universitet

Karin Fritioff

Göteborgs universitet

Joakim Sandström

Göteborgs universitet

G. Collins

Dag Hanstorp

Göteborgs universitet

A. Ellmann

P. Schef

P. Lundin

S. Mannervik

P. Royen

F. K. C. Fischer

F Österdahl

D. Rostohar

D. J. Pegg

N. D. Gibson

H Danared

A Källberg

Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics

1050-2947 (ISSN) 1094-1622 (eISSN)

Vol. 73 3

Ämneskategorier

Atom- och molekylfysik och optik

DOI

10.1103/PhysRevA.73.032705

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-09