Indicating local protection efforts in forest vegetation change in Orissa, India using NOAA AVHRR data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Madelene Ostwald

Göteborgs universitet

K Jusoff

Sven Lindqvist

Göteborgs universitet

Journal of Tropical Forest Science

Vol. 12 778-793

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-10