Carbon inventory methods – handbook for greenhouse gas inventory, carbon mitigation and roundwood production projects
Bok, 2007

Författare

NH Ravindranath

Madelene Ostwald

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

ISBN

978-1-4020-6546-0

Mer information

Skapat

2017-10-10