Local protection of tropical cry natural forest, Orissa, India
Doktorsavhandling, 2000

Författare

Madelene Ostwald

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap