Implikationer av klimatrelaterade åtgärder för markanvändingen på landsbygden i tredje världen
Artikel i övrig tidskrift, 2000

Författare

Madelene Ostwald

Göteborgs universitet

Hans Egneus

Göran Berndes

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

MUSEION – Environment, Culture and Development/GU

4-

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08