Simulation of Mixing Conditions in Cylindrical Water Reservoirs
Övrigt konferensbidrag, 2001

Författare

Ola Nordblom

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

Scandinavian Fluent User Group Meeting, October 1-2, Göteborg, Sweden

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan naturresursteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06