A Two-Compartment Fluidized Bed Reactor for CO2 Capture by Chemical-Looping Combustion
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

B. Kronberger

Eva Johansson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

G. Löffler

Tobias Mattisson

Chalmers, Institutionen för energiteknik

Anders Lyngfelt

Chalmers, Institutionen för energiteknik

H. Hofbauer

Chemical Engineering & Technology

Vol. 27 12 1318-1326

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07