FÖRBRÄNNING AV BIOBRÄNSLE PÅ ROST
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2007

FÖRBRÄNNING AV BIOBRÄNSLE PÅ ROST Seminarium 3 september 2007 på Chalmers tekniska högskola Den 3 september (2007) hålls det fjärde seminariet om biobränsleförbränning i rostpannor vid avdelningen för energiteknik på Chalmers. Syftet med seminarierna är att utbytta erfarenheter och skapa kontakter mellan industri, konsulter och högskola. Seminariet samlade totalt 15 deltagare varav hälften från industrin och hälften från högskolan. Presentationerna spände från matematisk modellering till praktisk erfarenhet från ombyggnad av befintliga anläggningar för att klara nya bränslen och hårdare miljökrav. Tyvärr blev Erik Skog sjuk i sista stund och därmed uteblev presentationen relaterat till korrosion, vi välkomnar honom istället till seminariet nästa år. Seminarieverksamheten är en viktig del i de åtaganden Chalmers har åtagit sig inom ramen för de forskningsanslag från Energimyndigheten och CeCost som ligger till grund för den verksamhet som bedrivs inom området på avdelningen. De spontana åsikterna från den avslutande diskussionen och det aktiva deltagandet från alla närvarande visar att mötet uppfyllde sitt syfte och att nya kontakter bands och gamla band förstärktes.

biobränsle

Rostförbränning

Författare

Henrik Thunman

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Sven Hermansson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Seminarium Chalmers 3/9-2007

Ämneskategorier

Energiteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07