Hur viktig är bostadsrättsföreningens storlek?
Artikel i övriga tidskrifter, 1979

Författare

Björn Rombach

Anders Lundgren

Att bo

22-26

Ämneskategorier

Företagsekonomi