On the Picard Group of Integer Group Rings
Doktorsavhandling, 2002

Picard group

Grothendieck group

integer group ring

cyclic group

cyclotomic field

semi-regular prime

Kummer´s lemma

class group

Författare

Ola Helenius

Chalmers, Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

91-7291-125-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 1807

Mer information

Skapat

2017-10-06