Integrated hydrogen and power production with CO2 capture using chemical-looping reforming-redox reactivity of particles of CuO, Mn 2O3, NiO, and Fe2O3 using SiO 2 as a support
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Qamar Zafar

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Tobias Mattisson

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Börje Sten Gevert

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Industrial & Engineering Chemistry Research

Vol. 44 10 3485-3496

Ämneskategorier

Maskinteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06