The importance of anaerobic ammonium oxidation (anammox) and anoxic nitrification for N removal in coastal marine sediments.
Doktorsavhandling, 2004

Opponent: Dr. Mark Trimmer

Författare

Pia Engström

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Kemi

Opponent: Dr. Mark Trimmer

Mer information

Skapat

2017-10-10