The Propagation of Positive Streamers in a Weak and Uniform Background Electric Field
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2001

Författare

Yuriy Serdyuk

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Anders Larsson

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Mose Akyuz

Journal of Physics D: Applied Physics

0022-3727 (ISSN)

Vol. 34 614-623

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08