Numerical Simulations of High-Frequency Electrical Discharges Controlled by Dielectric Barriers
Paper i proceeding, 2003

Författare

Yuriy Serdyuk

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Proc. XXVI Int. Conf. on Phenomena in Ionized Gases

Vol. 3 111-112

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07