Electric Field Calculation in Gas Discharge Using Domain Transformation Technique
Paper i proceeding, 2000

Författare

Yuriy Serdyuk

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Proc. Int. Symp. on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry HAKONE VII

Vol. 1 129-133
3-00-006603-9 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

3-00-006603-9

Mer information

Skapat

2017-10-07