Discharge Propagation in a Weak Homogeneous Electric Field
Paper i proceeding, 2000

Författare

Yuriy Serdyuk

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Proc. XIII Int. Conf. on Gas Discharges and Their Applications

Vol. 1 485-488

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07