Computer modeling of charge transport in oil-pressboard insulation systems subjected to HVDC stresses
Rapport, 2007

Författare

Yuriy Serdyuk

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07