High-pressure plasmas for radar wave absorption
Rapport, 2002

Författare

Yuriy Serdyuk

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Anders Bondeson

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik, Elektromagnetiska beräkningar

Stanislaw Gubanski

Institutionen för elkraftteknik, Högspänningsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07