Application of a bandpower correlation method to the statistical analysis of MHD bursts in quiescent Wendelstein-7 AS stellarator plasmas
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Gergö Pokol

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

G. Por

S. Zoletnik

W7-AS team

Plasma Physiscs and Controlled Fusion

Vol. 49 9 1391-1408

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06