Method of monitoring losses
Patentansökan, 2007

Författare

Björn Sonerud

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Jörgen Blennow

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

EP 06445078.6

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik