Biocide Release and Use of Mesoporous Materials as Support for Transition Metal Catalysts
Doktorsavhandling, 2007

nanoparticles

immobilization

silica

controlled release

carbon

polymer

swelling

Heck reaction

interaction

mesoporous materials

Medetomidine

Sonogashira reaction.

homogeneous catalysts

KB-salen
Opponent: Prof. Nissim Garti, Casali Institute of Applied Chemistry, The Inistitute of Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Författare

PAUL HANDA

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Ämneskategorier

Kemi

ISBN

978-91-7385-041-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 2722

KB-salen

Opponent: Prof. Nissim Garti, Casali Institute of Applied Chemistry, The Inistitute of Chemistry, The Hebrew University of Jerusalem, Israel

Mer information

Skapat

2017-10-07