A cloud filtering method for microwave upper tropospheric humidity measurements
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

AMSU

microwave remote sensing

water vapour climatology

Författare

S.A. Buehler

M. Kuvatov

T.R. Sreerekha

V.O. John

Bengt Rydberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik

Patrick Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik

J. Notholt

Atmospheric Chemistry and Physics

1680-7316 (ISSN) 1680-7324 (eISSN)

Vol. 7 21 5531-5542

Ämneskategorier

Klimatforskning

Mer information

Skapat

2017-10-08