Prediction of cloud ice signatures in submillimetre emission spectra by means of ground-based radar and in situ microphysical data
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Retrieval database

microphysics

microwave remote sounding

Författare

Bengt Rydberg

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik

Patrick Eriksson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Global miljömätteknik

S.A. Buehler

Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society

0035-9009 (ISSN) 1477-870X (eISSN)

Vol. 133 S2 151 - 162

Ämneskategorier

Meteorologi och atmosfärforskning

Mer information

Skapat

2017-10-06