On summability of measures with thin spectra
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Maria Roginskaya

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Michal Wojciechowski

Annales de lInstitut Fourier

0373-0956 (ISSN)

Vol. 54 2 413--430-

Ämneskategorier

Matematisk analys

Mer information

Skapat

2017-10-08